Left Terugkeren naar winkel
Besteloverzicht

Je winkelwagen is leeg

Bestsellers
€59,95
€59,95

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

 1. Deze winactie wordt uitgeschreven SHAB Cosmetics B.V. gevestigd aan de Kolkweg 20-25, 8243 PN Lelystad. Op deze winactie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan deze winactie is mogelijk van 4 Oktober 2023 tot en met 10 November 2023.
 3. Je kunt deelnemen aan deze winactie door de Enquête in te vullen
 4. De te winnen prijzen zijn: 3 SHAB Cosmetics Pakketen ter waarde van 89,90.
 5. De winnaar wordt willekeurig gekozen uit de lijst met deelnemers. Er worden 3 deelnemers uitvoerig getrokken. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 6. De winnaar(s) worden in de week van 15 November door SHAB Cosmetics per e-mail op de hoogte gesteld via het bij SHAB Cosmetics bekende e-mailadres.
 7. Medewerkers van SHAB Cosmetics zijn uitgesloten van deelname. Om deel te mogen nemen, moet je woonachtig zijn in Nederland of België. Woon je niet in Nederland of België dan ben je helaas uitgesloten van deelname.
 8. Deelnemers kunnen maar één keer deelnemen aan deze actie tijdens de in deze voorwaarden genoemde actieperiode.
 9. Ben je onder de 16? Vraag toestemming voor deelname aan je ouders.
 10. Door het invullen van de enquête van SHAB Cosmetics, geef je toestemming voor het gebruik van jouw contactgegevens. Jouw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om contact op te nemen in het geval jij een prijs hebt gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Meer informatie bekijk de algemene voorwaarden.
 11. Het recht van de winnaar om de prijs te ontvangen is niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk de prijs in te wisselen voor vervangende prijzen of geld.
 12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door SHAB Cosmetics.
 13. Ondanks de grootst mogelijke zorg die SHAB Cosmetics aan de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door SHAB Cosmetics openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen SHAB Cosmetics niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor bol.com in het leven roepen.
 14. SHAB Cosmetics is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. In geval het hiervoor bepaalde door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, dan zal SHAB Cosmetics alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal zal nooit meer bedragen dan €100.
 15. SHAB Cosmetics biedt geen garantie(s) op de door haar te verstrekken of verstrekte prijzen.
 16. SHAB Cosmetics behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) de actie stop te zetten of de actie te wijzigen.
 17. SHAB Cosmetics handelt bij de uitvoering van haar winacties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 18. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de SHAB Cosmetics Klantenservice via: +31 6 52549990 of per e-mail via: info@shab.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen telefonisch of via e-mail een reactie.
 20. Deelname aan de actie is gratis.
 21. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal SHAB Cosmetics hiervoor zorgdragen.
 22. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde bij SHAB Cosmetics worden opgevraagd.